Za kvalitou našich výrobků si stojíme. Pokud se přece jen vyskytne nějaký problém, neváhejte se na nás obrátit s reklamací.

V případě reklamace je nutné přinést či zaslat reklamovaný výrobek a originál nebo kopii faktury na adresu:


Ahome
Netušilova 20
614 00 Brno

Po vyřízení reklamace je výrobek zdarma zaslán zpět na adresu kupujícího, o čemž je kupující informován emailem či telefonicky.

Bližší informace o reklamacích naleznete v našich Obchodních podmínkách.